Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Τι πετυχαίνουν τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω τους, να τα προβληματίσει, να βρουν κάποιες λύσεις και να αναλάβουν δράση.
Για να είναι πιο ελκυστικά θα πρέπει εκτός από τις διάφορες πληροφορίες που συλλέγουν για να επεξεργαστούν και να συζητήσουν, να ασχοληθούν επί πλέον με τη ζωγραφική, τις κατασκευές, τα τραγούδια, τις επισκέψεις σε διάφορα μουσεία ή τόπους για να καταλάβουν το μέγεθος του θέματος και του προβλήματος που εξετάζουν.
Με τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα ενισχύεται η αυτοεκτίμηση του παιδιού, μαθαίνει να συνεργάζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες, αποδέχεται την προσωπικότητα του άλλου και μαθαίνει διαθεματικά με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο.