Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Τα δικαιώματα του παιδιούΚάθε παιδί στον κόσμο αυτό δικαιούται:
v    να έχει ταυτότητα, να αναγνωρίζεται ως πολίτης ενός κράτους.

v    να σκέφτεται και να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις του.

v    να έχει τροφή, υγεία και ασφάλεια με τη φροντίδα της οικογένειας και της κοινωνίας.

v    να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, το παιχνίδι, τη μόρφωση, την τέχνη, την πληροφόρηση, για να προσφέρει στο μέλλον στην κοινωνία και την οικογένεια.

v    να έχει τα ίδια δικαιώματα με τ’ άλλα παιδιά και να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από χρώμα, φύλο και θρησκεία.

v    να μην του ασκείται ψυχολογική ή σωματική βία.

v    να ζει σ’ έναν ειρηνικό κόσμο.

v    να το αγαπούν, να το φροντίζουν και να το προστατεύουν όλοι, το κράτος, η οικογένεια, το σχολείο , η κοινωνία.