Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Γράφω την πρώτη μου λέξη!


Να ένα πα, να και ένα πι και γίνεται η λέξη παπί!!
Και το γράφουμε, το κόβουμε, το ενώνουμε και βλέπουμε και βίντεο για τα παπιά και είμαστε χαρούμενοι γιατί μαθαίνουμε διασκεδάζοντας!!!