Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμούΤο σχολείο μας συμμετείχε σήμερα στον πανελλήνιο αθλητισμό για τα Ολυμπιακά ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα.
Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους μαθητές των  Γ΄,Δ,΄Ε΄και Στ΄τάξεων. Προβλήθηκαν ανάλογα βίντεο σχετικά με τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα καθώς και  παιχνίδια συνεργασίας, αγώνα και συμμετοχής που παρακολούθησαν οι μαθητές των Α΄και Β΄τάξεων.
Ακόμα στην αυλή πραγματοποιήθηκαν το παραολυμπιακό άθλημα μπότσια και γκόλμπολ από τους μαθητές των μεγάλων τάξεων. Συγχρόνως σε όλες τις τάξεις γίνονταν τα μαθήματα διαθεματικά και φιλοτεχνήθηκαν πολλά αξιόλογα έργα με ανάλογο θέμα. Ζήσαμε έτσι όλοι μαζί με επικεφαλής τη γυμνάστριά  μας μια πολύ όμορφη αθλητική μέρα!