Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Το λαογραφικό μας μουσείο
Η τάξη μας διοργάνωσε ένα μικρό λαογραφικό μουσείο σε μια γωνιά της αίθουσάς μας. Αυτό έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της « Γλώσσας μου»,στο σχετικό κεφάλαιο με την επίσκεψη σε κάποιο λαογραφικό μουσείο.
Τα παιδιά λοιπόν πήραν την πρωτοβουλία να φέρουν στο σχολείο και να εκθέσουν κάποια πράγματα που υπήρχαν στα σπίτια τους όπως: μαγκούρα, λάμπα, σίδερο, καφεκόπτη, χαλιά, φωτογραφίες και πολλά νομίσματα και χαρτονομίσματα παλαιότερων χρόνων.
Κάθε λαογραφικό μουσείο δείχνει στα παιδιά πώς γίνονταν οι γεωργικές εργασίες άλλοτε καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα. Ακόμα βλέπουν τα διάφορα σκεύη του σπιτιού, τα υφαντά, τις φορεσιές και τις συνήθειες που είχαν οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια.
Το λαογραφικό μας μουσείο καθημερινά μεγαλώνει και η τάξη μας δέχεται και τις επισκέψεις των άλλων μαθητών του σχολείου μας!