Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, να τους προβληματίσει και να τους δραστηριοποιήσει με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.