Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ο ρόλος του υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο κάθε υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να υποστηρίζει το έργο του κάθε εκπαιδευτικού με υποστηρικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του στην κάθε Δ/νση Π.Ε. Επίσης εμψυχώνει τους νέους κυρίως εκπαιδευτικούς να παίρνουν περιβαλλοντικά προγράμματα, να τα υλοποιούν και να τα προβάλουν στην ευρύτερη κοινωνία του σχολείου τους.