Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Σπάνια και υπό εξαφάνιση ζώα
Η μεγάλη ποικιλία χλωρίδας , που παρουσιάζει η Ελλάδα, η πλεονεκτική γεωγραφική της θέση και το πολύμορφο ανάγλυφό της είναι οι κυριότεροι λόγοι που υπάρχουν πολλά ζώα στη χώρα μας.

 Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.200 διαφορετικά είδη από τα οποία τα 47 είναι ενδημικά, υπάρχουν δηλαδή μόνο σε ορισμένες περιοχές. Η ελληνική πανίδα επομένως είναι πλούσια.
Τα τελευταία όμως χρόνια αρκετά ζώα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Πολλοί ζωικοί οργανισμοί εξαφανίστηκαν και άλλοι είναι υπό εξαφάνιση, γιατί οι άνθρωποι δε διαχειρίζονται με σύνεση τον τόπο τους. Σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 700 είδη ζώων, που προστατεύονται από την ανθρώπινη απειλή.

Στην τάξη μας χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες και βρήκαμε στοιχεία και εικόνες για τέσσερα ζώα: την αρκούδα. το λύκο, το τσακάλι και την αλεπού.

Στη συνέχεια παρουσιάσαμε την εργασία μας στην ολομέλεια της τάξης μας. Με την εργασία αυτή μάθαμε για τη ζωή αυτών των ζώων και  γίναμε πιο ευαίσθητοι για την προστασία τους.