Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Οι μικροί επιστήμονες
Σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποίησε η τάξη μας εμπεδώσαμε με πειράματα το μάθημα της Φυσικής στο κεφάλαιο που έχει σχέση με την ενέργεια.
Αναφέραμε ότι οι βασικές μορφές ενέργειας είναι η δυναμική και η κινητική.

Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές ενέργειας όπως η πυρηνική, η φωτεινή, η χημική, η ηλεκτρική. Αλλά πηγές ενέργειας είναι και ο Ήλιος, τα κοιτάσματα του πετρελαίου και των γαιανθράκων, ο αέρας και το νερό που πέφτει από ψηλά.

Διαπιστώσαμε ότι μερικά σώματα όπως τα ελατήρια, ένα φουσκωμένο μπαλόνι, ένα τεντωμένο λάστιχο έχουν μορφές ενέργειας που σε κατάλληλες συνθήκες αποδίδουν την
αποθηκευμένη τους ενέργεια.
Τονίσαμε ότι η ενέργεια  δεν εμφανίζεται από το τίποτα ούτε εξαφανίζεται. Η συνολική ενέργεια διατηρείται. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε την ενέργεια, μπορούμε όμως να την μετατρέψουμε σε όποια μορφή μας είναι κάθε φορά χρήσιμη.
Επίσης ο άνθρωπος παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται από τις τροφές.

Επιστρέψαμε στο σχολείο έχοντας κατακτήσει με τα διάφορα πειράματα που πραγματοποιήσαμε καλύτερα τα θέματα της ενέργειας.