Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος